Warning: Constant BOX_HEADING_PAGES already defined in /customers/f/7/4/wishbutik.com/httpd.www/includes/languages/swedish.php on line 188 Wish Butik HB Warning: Undefined array key "customer" in /customers/f/7/4/wishbutik.com/httpd.www/includes/modules/navbar/nb_account.php on line 22

Köpvilkor

Villkor wishbutik.com är e-handel som drivs av Wish Butik HB (ett aktiebolag registrerat i Sverige med skatteregistreringsnummer 969786-3398). Dessa villkor inkluderar leveransvillkoren som finns under ”Leverans och returer”. All annan användning än den här föreskrivna kräver skriftligt tillstånd undertecknat av båda delarna. Alla kostnader beräknas från basvalutan SEK (svenska kronor, svenska kronor). De visas inklusive mervärdesskatt (mammor) om inte annat anges. När andra valutor än SEK visas beräknas dessa valutor utifrån en kurs som anges av wishbutik.com. Hushållsapparater Villkoren gäller om svensk eller annan tillämplig lag inte föreskriver något annat. Beställningar En kund som gör en beställning måste vara 18 år eller äldre. Om kunden är under 18 år måste han eller hon ha skriftligt tillstånd från en vårdnadshavare före beställningen. Beställningar placerade i någon annans namn utan samtycke kan rapporteras till polisen. Wish Butik HB med jenagross.se ska inte hållas ansvarigt för felavtryck, felaktig information, felaktiga specifikationer eller liknande i någon av jenagross.se (Wish Butik HB) produkter eller tjänster. Jenagross.se kan inte heller hållas ansvarig för skillnader i tillgänglighet, vid lagerbrist får en kund möjlighet att annullera transaktionen eller få ersättning på ett sätt som motsvarar produktens värde. Alla bilder ska endast ses som illustrationer och kan inte garanteras att de återspeglar det exakta utseendet och tillståndet. Wish Butik HB förbehåller sig rätten att annullera alla beställningar och låta alla transaktioner returneras utan att ange skäl för detta. Betalning wishbutik.com använder PayPal säkert betalningssystem som låter dig välja mellan flera populära kredit- och betalkort som Visa eller MasterCard. Vid beställningar som görs med kredit- eller bankkort gäller villkoren så snart den monetära transaktionen godkänns. Ingen extra avgift tillkommer för att använda ett kredit- eller bankkort. Önskar Butik HB (jenagross.se) förbehåller sig rätten att ändra prissättning, fel prissättning och produkter som säljs ut. Önskar Butik HB kan avbryta beställningen och returnera inlämnade betalningar. Anledningen kommer att meddelas kunden när beställningen annulleras. Observera att när du bekräftar betalningen i butiken överförs transaktionen till PayPal och eventuella avvikelser eller tvivel angående din betalning bör tas upp med PayPal. Ägarskap Alla produkter tillhör jenagross.se (Wish Butik HB) tills full betalning har mottagits. Returrätt Du har normalt rätt att returnera varor som köpts via internet inom 14 dagar. Livsmedel är dock ett undantag från denna regel. Ingen rätt att returnera livsmedel. Ansvar jenagross.se (Wish Butik HB) ansvar för defekter eller misstag vid beställningar är begränsat till nuvarande villkor. wishbutik.com (Wish Butik HB) accepterar inte något direkt eller indirekt ansvar för händelser inklusive men inte begränsat till försenade leveranser, extra arbete eller annan ekonomisk skada. wishbutik.com (Wish Butik HB) ansvarar inte för skador som kan härröra från någon annan som producenten eller kunden. Garantier Den svenska konsumentlagstiftningen (konsumentköplagen) kommer att följas. Force Majeure-händelser som krig, naturkatastrofer, strejker eller lika åtgärder på arbetsmarknaden, beslut från myndigheter, misslyckade leveranser från underleverantörer, omständigheter som leder till höjda kostnader eller likvärdiga händelser utanför jenagross.se (Wish Butik HB) bör vara visade ad Force Majeure och frigör wishbutik.com (Wish Butik HB) från alla skyldigheter att fullgöra ingångna avtal. Tvist Om det skulle finnas en tvist; rekommendationerna från Svenska nämnden för konsumentklagomål kommer att följas. Övrigt wishbutik.com (Wish Butik HB) förbehåller sig rätten att ändra information och data, inklusive men inte begränsat till, prissättning, specifikationer, innehållstabeller och produkterbjudanden utan föregående meddelande. wishbutik.com (Wish Butik HB) reservationer angående eventuella stavfel och fel i produkt eller pris och produktfoton. I händelse av att en produkt inte finns tillgänglig till det fasta priset eller på grund av att den har upphört, har wishbutik.com (Wish Butik HB) rätt att annullera beställningen och återbetala en inlämnad betalning till kunden. Bilder Om inte annat anges tillhör bilderna på denna webbplats Wish Butik HB. Produktbilderna är avsedda att illustrera och visar kanske inte den faktiska förpackningen för de levererade varorna. Detta kan särskilt hända när producenten ändrar paketdesignen. Observera: Allt innehåll inklusive bilder tillhör Wish Butik HB (wishbutik.com) och kan inte kopieras utan skriftligt tillstånd. Juridisk information Integritet, kakor och liknande Din integritet Önskar Butik HB hanteras från Sverige där integritetslagar är ganska strikta. Genom att registrera dig på denna webbplats godkänner du att de uppgifter du lämnar ska lagras av oss. Vissa data är ne